Κατηγορία: Articles

δεπυ συμφορα

ΔΕΠΥ ΣΥΜΦΟΡΑ

Μια έφηβη μου λέει «όταν δεν είμαι ο εαυτός μου πέφτει ξαφνικά η διάθεσή …

Subjection and Prediction

SUBJECTION AND PREDICTION

Lacan used to say that the Real never ceases to write itself.