Ενημέρωση

Ενημερωθείτε μέσα από τα άρθρα μου

PRESENTATION OF PATIENTS

PRESENTATION OF PATIENTS

Humans are placed like exhibits on the stage

«Here is a psychotic…», «over there we have a schizophrenic…». They ask them trick questions already knowing the answers. The actor who accidentally finds himself at the center of current affairs, in one of the training projects of the «p», is also a supporting actor. He blushes, he is stupified, he dries up and anything he does or does not say confirms his structure. Instead of applauding, the audience in training fevereshly write down in
their notebooks every word, every contraction of muscle, every pout, every stutter, and enrich the theoretical context in which they will fit him. Whether he fits or not.

Gilles Deleuze and Felix Guattari (Capitalism and schizophrenia) encourage «lines of flight». That each one develops his own. I agree. Also, I would say to you, that each one maps his own way out of the cocentric-centripetal circles of sects that turn people into exhibits, products and precious partial objects at the expense of their life.
Presentation of patients is patient management. Soul and body is dismantled as the case would be with some machine, it is broken down into systems of erogenous zones, islets of exclusion, they are missing this, they are missing that, they must hurry up and get the finger and all the while the accounts of «p» keep filling with new slices of disorders
inside existing structures.

Can you see the cocentric circles?

No matter how hard you try, not even Lacan himself could, the circle is not impressed. The circle moves from start to finish slowly or with increasing driving acceleration until it turns into a noose and chokes you. Still they sugarcoat it so that you pay no attention to the circles that suffocate and make you dizzy. So you only have to keep in mind evaluation, the functionality of your pleasure, the arrangement of things, the narcissistic attachment of new objects and so on…

Eventually you end up with a system of fantasies tailored for you. With an orthopedical model. A guardian keeping you immobilized. If you have flight tendencies they will think you are nuts! Rugged and immobilized and staring at the ceiling you dream of vacation packages. But even they are inside the camp. All inside the tourist compound, inmates walking like zombies around and around and a fenced beach right outside.

Bordering on nowhere…!


Translation by Christos Agrafiotis, Photo by Spyros Markatis

παρανοιος

ΠΑΡΑΝΟ-ΙΟΣ

«απόσπασμα βιβλίου» Ζείτε σε μια γιγαντιαία προσομοίωση πραγματικότητας, …

η αναγκη να καταλαβεις

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ…

(απόσπασμα σεμιναρίου) Έχετε δει να τρέχουν πίσω από «το κατάλαβα» …

οπως το ματριξ

Όπως στο matrix…

Σε συνδέουν στην πρίζα, δουλεύεις και σε αποσυνδέουν όταν τελειώσεις …