Ενημέρωση

Ενημερωθείτε μέσα από τα άρθρα μου

Subjection and Prediction

SUBJECTION AND PREDICTION

Lacan used to say that the Real never ceases to write itself.

I would say that it is the crime of subjection and prediction that never ceases to write itself. Unless, of course, the only Real is the Crime, in which case I would agree with Lacan, but I do not think his approach was similar to mine. When you write the same upon the same, subjection upon hypnosis and hypnosis upon subjection, it is as if you are constantly sewing a button using threads of different color. The button remains the same. Not moving from its place. No reason to keep it fixed in place since it has no inclination of leaving the place where it was written. Unless you are afraid of the button’s desire to find your «switch» and skedaddle… The threads which compose it is composed of as an industrial product are: the manufacturing of disorders, their reproduction, the marketing of new symptoms as well as circulation and consumption of the same set of patients along with freshly minted signifiers putting them on file. A woven simulacra network with parts of texture (data) that end up being programmed into a lexical, syntactic, linguistic and dead «menu», wraps around people like a cerement.

I will let you know that from my clinical experience subjection is not as simple as you may think. There is the subjection of feigned kindness and politeness appearing first at home, and in school and which has done away with many girls by turning them into «little girls» who apologize for breathing, believe they are to blame for everything and who put out for everyone since they do not know how to say «no» and become shrews later on. There is subjection with bribery (money, grades, assessments, analytics, efficiency ratings) «if you burn yourself… you’ll get what you want…» which shrinks many boys into weak «little boys» in emploee relationships where they bow their head to every kind of paternal authoritity in their work or home. Often the hypnotized buries «the bad thing» that occurs to him or translates it into something positive until a strong symptom comes and slams him on the wall. Then he «loses it» and on comes Prediction to savor its fresh customers.

«Told you!…»

The old Prediction (superstitions, oracles, prophecies etc) is transmuted into the well known Preventive healthcare, which is why it is so tempting. And so you avert your gaze from religion and paganism only to have them again served to you in the form of Science. The ideal model of life is not too far away either, the perfect proportions and the aesthetic delight of the Noble, the Good and the Beautiful in the form of the Thing (das ding) and its presentation. All you do then is try to recall beautiful moments and extend them to infinity. Only this is not an exit to life but an entrance to Hell…


Translation by Christos Agrafiotis, Photo by Spyros Markatis

παρανοιος

ΠΑΡΑΝΟ-ΙΟΣ

«απόσπασμα βιβλίου» Ζείτε σε μια γιγαντιαία προσομοίωση πραγματικότητας, …

η αναγκη να καταλαβεις

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ…

(απόσπασμα σεμιναρίου) Έχετε δει να τρέχουν πίσω από «το κατάλαβα» …

οπως το ματριξ

Όπως στο matrix…

Σε συνδέουν στην πρίζα, δουλεύεις και σε αποσυνδέουν όταν τελειώσεις …